Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

2020-05-22 14:22

 

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

ελήφθησαν μεταξύ άλλων και οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου μεταφοράς δικτύων ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για την κατασκευή της οδού Νιάρχου, προϋπολογισμού 2.129.032,26 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

2. Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος («Σύμπραξη Μελετητών: ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ) για την «Επείγουσα Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας»,  με  αμοιβή 89.703,45  ευρώ συν ΦΠΑ,

3. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

 

  • «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)» προϋπολογισμού 420.000 €.. Ανάδοχος Γ. Ντάτσης και ΣΙΑ Ε.Ε.
  • Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού € 400.000.«Ανάδοχος Χρήστος Β. Αλυμάρας.
  •  «Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία βάθρων και πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο ποταμό», προϋπολογισμού € 74.000. Ανάδοχος Κ. Κωσταβασίλης  & ΣΙΑ Ο.Ε.
  1. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση και των  έργων:
  • «Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000.
  •  «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 88.000.