Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου κατά την σημερινή της συνεδρίαση

2015-10-08 16:50

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε  μεταξύ

άλλων τη δημοπράτηση δυο έργων, συνολικού προϋπολογισμού 11.630.000 ευρώ που αφορούν στην κατασκευή βιολογικών καθαρισμών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.Τα ανωτέρω έργα, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, είναι τα πρώτα της κατηγορίας που δημοπρατούνται από το νέο ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δείγμα της έγκαιρης και άρτιας προετοιμασίας που έχει προηγηθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στόχος των δύο έργων, καθώς και των άλλων που είναι ενταγμένα στις ίδιες πράξεις και αναμένεται να δημοπρατηθούν τις επόμενες ημέρες είναι η ολοκλήρωση των δικτύων συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων των εξυπηρετούμενων οικισμών, να προστατευθεί το περιβάλλον και ειδικότερα το παράλιο μέτωπο του Αμβρακικού.

Η δημοπράτηση των δύο έργων έγινε σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας που ακολούθησαν παρέμβασης του Περιφερειάρχη κ. Αλ. Καχριμάνη. Βάσει αυτών, στο διαγωνισμό δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων με πτυχίο που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του κάθε δημοπρατούμενου έργου και όχι επί του συνόλου της πράξης.  

Τα έργα, των οποίων τη δημοπράτηση ενέκρινε σήμερα η οικονομική επιτροπή είναι:

α) Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισμού 2.580.000 ευρώ.

β) Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Οικισμών (Ανέζας- Καλογερικού- Ψαθοτοπίου) πρώην Δήμου Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων, προϋπολογισμού 9.050.000 ευρώ.

 

Εκτός των ανωτέρω κατά τη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Δημοπρατήσεις έργων για αποκαταστάσεις ζημιών

Η οικονομική επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση νέων έργων που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου και συγκεκριμένα για:

 • Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Πάδες – Άρματα - Δίστρατο, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
 • Αποκατάσταση οδού Ταμπούρια – Μεσούντα, κατασκευή σαρζανέτ, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.
 • Τεχνικά έργα κατασκευής βραχοπαγίδων με φράκτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων ανάντη πρανούς του τμήματος Πάργα-Ανθούσα της 5ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. (Επαναδημοπρατείται καθώς ο πρώτος διαγωνισμός ήταν άγονος).  
 • Αποκατάσταση ζημιών 19 Ε.Ο. (Π.Ε. Πρέβεζας) Αρχαγγέλου – Γλυκής και παρόδων αυτής, προϋπολογισμού 21.000 ευρώ.
 • "Συντήρηση – επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας", προϋπολογισμού 25.000 ευρώ. 

Ακόμη, αποφασίστηκε η δημοπράτηση του έργου "Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα "Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου", με προϋπολογισμό 59.980 ευρώ.

 

2) Ανάδοχοι για οδικά και αντιπλημμυρικά έργα

Α΄ Οδικά

 • "Συντήρηση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς", προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Ανάδοχος:  R.V.R.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 •  «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 43.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γ. Μυριούνης.
 • "Αποκατάσταση οδού προς Αμάραντο", προϋπολογισμού  80.000 ευρώ.  Aνάδοχος: Πανηπειρωτική ΑΤΕ
 • "Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και διευθέτηση ποταμού Ζουρίκας"   προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δημ. Τσομπίκος.
 •  "Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι" προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: Μιλτ. Κουμπής και ΣΙΑ
 •  "Αποκατάσταση εισόδου Πυρσόγιαννης, επαρχιακής οδού Πυρσόγιαννης και Βούρμπιανης", προϋπολογισμού  60.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σπ. Βλάχας
 •  "Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Ανατολική – Κατομίστα", προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ιωάννης και Αλεξ. Γέροντας Ο.Ε.
 • "Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Όρια νομού - Δαφνωτή - Σκούπα - Ροδαυγή", προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δημ. Φούκας.
 •  «Τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 67.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ ΑΤΕ.
 • "Συντηρήσεις – τεχνικά έργα στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας", προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δημ. Μπενετάτος.
 •   "Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19 Πρέβεζας", προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Χαρίκλεια Τριβλή.

 

Β΄ Αντιπλημμυρικά

 1. "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Π.Ε. Άρτας", προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γεωρ. Μπαζούκης
 2. "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά (Αβαρίτσα)", προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
 3. "Συντήρηση αρδευτικού – αποστραγγιστικού αύλακα στην περιοχή Ψαθιές" οικισμού Ρόκκα Π.Ε. Άρτας", προϋπολογισμού 7.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γ. Μπαζούκης.