Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2017-07-01 13:29

Διενέργεια διαγωνισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων

Τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου, με προϋπολογισμό 228.145,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή. Η μελέτη θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA.

Στις 21 Ιουλίου η υπογραφή της σύμβασης για τη μονάδα ΑΣΑ

Στις 21 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τελικά η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου. Την αλλαγή της αρχικής ημερομηνίας (είχε οριστεί η 5η Ιουλίου) ζήτησε η ανάδοχος εταιρία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικαστικές εκκρεμότητες. Η υπογραφή της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου. Σχετική απόφαση έλαβε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή.

 

Ανάδοχος για τη μελέτη αρδευτικού μέσου ρου Καλαμά

Το μελετητικό σχήμα "ADT- ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε."- "ECO- CONSULANTS S.A." αναδείχτηκε σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή ανάδοχος για την εκπόνηση της Μελέτης του αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά. Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανερχόταν σε 245.149,79 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Ανάδοχοι για έργα αποκατάστασης βατότητας

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε αναδόχους για τα εξής οδικά έργα:

  • Αντικατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στην επ. οδό Ζωοδόχος- Λύγγος Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Ανάδοχος "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ".
  •  Αποκατάσταση βατότητας στο δρόμο Αθαμάνιο- Θεοδώριανα Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δημοπρατήσεις νέων οδικών έργων

Τρία νέα έργα για τη βελτίωση και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, πρόκειται να δημοπρατηθούν τις επόμενες ημέρες, μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για τα εξής:

  1. Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επ. οδού Παλαιοχώρι- Σιρράκου- Κοτομίστα, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
  2. Βελτίωση- ασφαλτόστρωση 36ης επ. οδού Δίστρατο- Βασιλίτσα, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
  3. Αποκατάσταση της 12ης επαρχιακής οδού προς Λίππα, προϋπολογισμού 105.000 ευρώ.

Αποκαταστάσεις ζημιών αντλιοστασίων ΤΟΕΒ

Την κάλυψη του κόστους αποκατάστασης ζημιών που σημειώθηκαν στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ Αχέροντα- Γλυκής και Πεδιάδος Παραμυθιάς ανέλαβε η Περιφέρεια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες την τρέχουσα θερινή περίοδο. Συγκεκριμένα με σημερινές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η προμήθεια μετασχηματιστή για το αντλιοστάσιο Γλυκής και πυκνωτών του πρώτου ΤΟΕΒ, συνολικού κόστους 24.306,8 ευρώ και η αντικατάσταση του πίνακα Μέσης τάσης αντλιοστασίου Γλυκής και πίνακα προστασίας μετασχηματιστών του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς, συνολικού προϋπολογισμού 24.428 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε επίσης τον ανάδοχο (Γεώργιο Μαπαζούκη) του έργου για τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών στο ιχθυοτροφείο λιμνοθάλασσας Λογαρού προϋπολογισμού 10.000 ευρώ.   

Πράξεις για  προσχολική αγωγή και  ΚΔΑΠ εντάχθηκαν στο Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020"

Δύο νέες πράξεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,236 εκ ευρώ, εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Οι δύο πράξεις αφορούν στην παροχή σε ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το σχολικό έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις πράξεις:

1) «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για το σχολικό έτος 2017-2018», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.971.128, ευρώ.  Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται:

- H παροχή θέσεων σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για βρέφη από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών και προ-νήπια από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)

 - H  παροχή θέσεων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και σε παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

2) «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2017-2018», συνολικής δημόσιας δαπάνης 265.722 ευρώ.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται:

- H  παροχή θέσεων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια  με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών

-H  παροχή θέσεων Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα  με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.

Φορέας υλοποίησης των δύο πράξεων είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε..