Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2016-09-22 14:13

Σ τη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ανέδειξε τους αναδόχους

των παρακάτω έργων:

1.«Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι - Γρανίτσα» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος: Παππάς Ευγένιος (του Κων/νου).

2.«Διαγράμμιση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σαραντινός Νικόλαος - Ευάγγελος (του Ιωάννη0.

3.«Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 31.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ι. Μπουκουβάλας-Β. Κακαριαρης Ο.Ε.

4.«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό εντός Τ.Κ. Αρετής» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 30.300 ευρώ. Ανάδοχος: Κούγκουλης Κωνσταντίνος

Επίσης ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

  • «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 62.700 ευρώ
  • «Αποκατάσταση διατομών τάφρων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικής οδού Άρτας - Αντιρρίου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού  30.000 ευρώ