Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-12-23 10:49

Στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

μεταξύ άλλων, ενέκρινε:

1) Τον πρακτικό διαγωνισμού για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών (Τσαμαντά- Λια- Λεπτοκαρυά- Βροσύνα), προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε.

2) Την ανάθεση έργου για την "Αντικατάσταση ψυκτικού συστήματος εγκατάστασης του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού", προεκτιμώμενης αμοιβής 10.000 ευρώ.

3) Τη δημοπράτηση του έργου για τη  συντήρηση του αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 24.100 ευρώ.

Επίσης στην προηγούμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. αναδείχτηκε ανάδοχος (Κ/Ξ Κρικώνη Άννα- Βώττης Παναγιώτης) για το έργο ολοκλήρωσης των εργασιών στην αίθουσα βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ και για τη συντήρηση  Ηλεκτροφωτισμού οδικού Δικτύου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (Ανάδοχος: Λάμπρος Ελ. Γεωργούλας ΕΔΕ).