Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-10-31 10:00

Η οικονομική επιτροπή κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη δημοπράτηση της μελέτης για τη ροή υδάτων στο

ανάχωμα της Αμφιθέας, προεκτιμώμενης αμοιβής  233.391,49 ευρώ. Αντικείμενο της είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης για τον εμπλουτισμό της Λίμνης Παμβώτιδας από τις πηγές Σεντινίκου, Αμφιθέας  και Δραμπάτοβας και την προστασία των παρόχθιων εκτάσεων των περιοχών Αμφιθέας και Περάματος, με παράλληλη εξέταση της δυνατότητας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι διαδικασίες για την εκπόνηση της μελέτης γίνονται με τη συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, οι οποίοι θα υπογράψουν, για το σκοπό αυτό προγραμματική σύμβαση. Όπως ενημέρωσαν τα μέλη της Ο.Ε. οι επιβλέποντες υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας, για την προκήρυξη της μελέτης έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις, καθώς και οι προβλέψεις του υπό θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη. Θετική για την προκήρυξη της μελέτης είναι η εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης και ομόφωνη η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους Υπηρεσιών και Επιστημονικών Φορέων.

Όπως αναφέρθηκε,  στην υπό  δημοπράτηση μελέτη, προβλέπεται η εκπόνηση και ειδικής οικολογικής μελέτης, προκειμένου να υπάρξει η πλήρης διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας στην περιοχή. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει το 2013, μετά από ανάγκες που προέκυψαν από την εκπόνηση μελέτης που είχε αναθέσει η Περιφέρεια για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου - πεζόδρομου περιμετρικά της λίμνης και συγκεκριμένα  στην περιοχή Κατσικά- Καστρίτσα- Λογγάδες- Αμφιθέα- Πέραμα.

 Στο διάστημα  που μεσολάβησε υπήρξε εκτενής συνεργασία με το Δήμο και το Φορέα για τις προδιαγραφές της μελέτης, η οποία πέρασε όλα τα απαιτούμενα στάδια ωρίμανσης και ελέγχου και σήμερα είναι έτοιμη προς δημοπράτηση.

Ανάδοχοι έργων

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε χθες ανάδοχους για τα παρακάτω  έργα:

 • Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου – Κοτομίστα Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
 • Κατασκευή σαρζανέτ στην επαρχιακή οδό Ε.Ο. 22 Άγναντα (από διασταύρωση Σγάρας) και στην Ε.Ο. 21 Άγναντα - Καταρράκτης (κόμβος Αγνάντων), προϋπολογισμού 48.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σταύρου Ιωάννης ΕΔΕ
 • Αποκατάσταση οδού Ανήλιο - Χαλίκι  Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ. Ανάδοχος: Τσομπίκος Δημήτριος του Γεωργίου ΕΔΕ
 • Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γεωργούλας Ιωάννης ΕΔΕ
 • Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Τσεπέλοβο Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ιορδάνης Ν. Καρπούζης & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων στα βάθρα της παλιάς γέφυρας Άρτας, προϋπολογισμού 19.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γεώργιος Μπαλαούρας του Θεοφάνη
 • Καθαρισμός ερεισμάτων εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ. Ανάδοχος: Χρήστος Τσίτος

 

Δημοπρατήσεις οδικών έργων:

Στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση και των εξής έργων που αφορούν βελτίωση του οδικού δικτύου

 • Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών (Τσαμαντά – Λια – Λεπτοκαρυά – Βροσύνα) Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 160.000 ευρώ
 • Αποκατάσταση ζημιών 3ης  επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά - Χειμαδιό  Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
 • Κατασκευή γέφυρας επί της  τάφρου Τ2 στην περιοχή  Πολυδρόσου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
 • Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ

 

Παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της ασθένειας των πλατάνων

Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων σε τρεις περιοχές αναλαμβάνει η Περιφέρεια. Συγκεκριμένα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση έργου (Γ. Γκαλιμάνας, δασολόγος ΕΔΕ), προϋπολογισμού 24.593,85 ευρώ, για εργασίες  επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας (πριν την γέφυρα Κόνιτσας), στο Δήμο Μετσόβου και στην κοίτη του ποταμού Καλαμά.

 

Σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού στην θεατρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δ. Ιωαννιτών

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη διατυπώνεται η υπό προϋποθέσεις σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ηπείρου για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου "Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού της θεατρικής αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών", προϋπολογισμού 116.412,12 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στην πράξη "Εκσυγχρονισμός θεατρικής σκηνής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών", με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιωαννιτών.