Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-07-24 18:09

Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η οικονομική επιτροπή ενέκρινε την επαναδημοπράτηση έργων,

των οποίων οι διαγωνισμοί είχαν αναβληθεί  λόγω της τραπεζικής αργίας. Για τον ίδιο λόγο εγκρίθηκε και η παράταση της καταληκτικής ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για την ανάθεση της μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. Με την απόφαση νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015, ώρα 15.00 και νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015, ώρα 10: 00

Αναδείχτηκε ο Τεχνικός Σύμβουλος για τη Μονάδα ΕπεξεργασίαςΑστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου

Η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε επίσης τον Διαγωνισμό για την επιλογή  Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου", προεκτιμώμενης αμοιβής 613.610,10 ευρώ. Ανάδοχος με προσφερόμενη τιμή 349.209 ευρώ αναδείχτηκε η σύμπραξη εταιριών και προσώπων ΕΤΠΑ Α.Ε.-ENVIROPLAN A.E.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΙΝΑΣ.

 Αναλυτικά:

Αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι για τα κάτωθι έργα:

 • "Αντιμετώπιση φθορών οδοστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων - Τρικάλων", προϋπολογισμού  80.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δ. Τσομπίκος).
 • "Αποκατάσταση αγωγού περιοχής Κρύας", προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Ανάδοχος: Ευ. Σκουτελιάς)
 •  «Χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων», προϋπολογισμού 27.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. (Ανάδοχος: ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.)
 • «Φωτισμός και παροχές σκαφών στην πλωτή προβλήτα του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ (Ανάδοχος: Ελληνική Προκατασκευή Α.Ε.).

 

               Δημοπρατούνται/επαναδημοπρατούνται τα έργα:

 •  "Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί της Ε.Ο Άρτας-Τρικάλων στο ύψος του Αθαμάνιου", προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.
 •  "Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Νεγράδες", προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
 •  "Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου – Κοτομίστα", προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
 • "Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδας Άρτας για την αντιμετώπιση πλημμυρών", προϋπολογισμού 65.000 ευρώ
 •  "Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων", προϋπολογισμού 10.000 ευρώ
 •  "Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας-Κορωνησίας", προϋπολογισμού  60.000 ευρώ.
 • "Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων", προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
 • "Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση - Ελάτη - Καστανιά - Τετράκωμο", προϋπολογισμού 54.000 ευρώ.
 • "Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας", προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
 •  "Συντήρηση δρόμου Ανέζα - Ψαθοτόπι - γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)", προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
 •  "Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles - NetCastle", προϋπολογισμού 138.000 ευρώ.
 •  "Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα" προϋπολογισμού  936.768 ευρώ.
 • "Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας", προϋπολογισμού 55.000 ευρώ.