Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για έργα αποκατάστασης στην Ήπειρο

2017-07-31 15:59

Προς δημοπράτηση η σύνδεση του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας

Τη δημοπράτηση του έργου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας» με προϋπολογισμό 25.000.000 ευρώ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στη σημερινή συνεδρίασή της.  Με το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να δοθεί αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή των Τζουμέρκων καθώς θα καταστεί δυνατή  η ταχεία και ασφαλής πρόσβαση στους οικισμούς της περιοχής. Ειδικότερα, το βασικό αντικείμενο του έργου προσδιορίζεται από τον κύριο οδικό άξονα σύνδεσης, του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού (επί της 7ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων - Πηγαδιών) με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας.

Ο κύριος οδικός άξονας έχει συνολικό μήκος 9,809.27 m και σχεδόν καθολικά αποτελεί νέα χάραξη και όχι βελτίωση κάποιας υφιστάμενης οδού. Το έργο περιλαμβάνει και δύο ισόπεδες συνδέσεις αυτού με την 7η και την 2η Επαρχιακή Οδό.

Για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου έχει εκφράσει θετική γνώμη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Άλλες αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής

Στις υπόλοιπες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περιλαμβάνεται η ανάδειξη αναδόχων και η δημοπράτηση έργων για έργα οδοποιίας και άλλες υποδομές στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αναλυτικά, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτησης των έργων:

 • «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά –Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος - Μεσοβούνι» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 213.000 ευρώ
 • «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» (Μηχανισμός ELENA - ΕΕ-ΕΤΕπ) Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 196.800 ευρώ
 •  «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής - Μηλιωτάδες» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 160.000 ευρώ
 •  «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
 •  «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
 • «Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 5.000 ευρώ
 • «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά - Διχομοίρι» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ

Επίσης αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για έργα ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Π.Ε. Άρτας

 •  «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σπυρίδων Ζιώβας ΕΔΕ
 • «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σωτήριος Μάμαλης
 • «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού 11.500 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Ζιώβας ΕΔΕ.
 • «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017» προϋπολογισμού 10.000 ευρώ. Ανάδοχος: Λάμπρος Δ. Βαρέλης

Π.Ε. Ιωαννίνων

 • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή - Φούρκα», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος: Νταφλης Γεώργιος
 •  «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος: Εντι Ραφτης
 •  «Αποκατάσταση οδών προς Κούρεντα και προς Πολύλοφο», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος: R-V-R-Κατασκευαστική ΕΠΕ
 • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα – όρια νομού», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος: Α. Κρικώνης – Α. Παπαχρήστος Ο.Ε.
 • «Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου container», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος: Σ. Αϊβαζίδης ΑΕΒΕ

Π.Ε. Θεσπρωτίας

 • «Αποκατάσταση Ι.Μ. Μίχλας Πέντε Εκκλησιών  Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος: Τασιούλα Ελένη του Θωμά
 • «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 83.458,07 ευρώ. Ανάδοχος: Αθανάσιος Σιούλας

 

Ακόμη, ανάδοχος για το έργο «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο» (προϋπολογισμού 150.000 ευρώ) αναδείχθηκε η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Τέλος, η Ο.Ε. ενέκρινε τους αναδόχους για ακόμη έξι υποέργα της πράξης συντήρησης, συμπλήρωσης και αποκατάστασης πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου. Ανάδοχοι ανά τμήματα είναι:

 •  «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη – Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 •  «Συντήρηση πρασίνου στους δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000 ευρώ. Ανάδοχος: «ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»
 •  «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ΄ επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
 • «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι - Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι – Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ
 • «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο – Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 8.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.