Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για οδικά, αντιπλημμυρικά και λοιπά έργα

2020-02-19 09:23

Αποφάσεις για αποκαταστάσεις ζημιών και βελτιώσεις του οδικού δικτύου, για σχολική στέγη, 

καθώς και για την εκπόνηση μελέτης για αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχή της Άρτας, έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά:

Μελέτη για αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρου Μπούση Άρτας

Η Ο. Ε. ενέκρινε την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκπόνηση «μελέτης αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρας» με προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 241.530,46 € με Φ.Π.Α.

Από την Ο.Ε. κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και επίκειται η υπογραφή των συμβάσεων για τα εξής έργα:

 1.  «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 288.000 € . Ανάδοχος  Ι. Ντάφλης.
 2.  «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην περιοχή Σάρρας (τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων) για προστασία της οδού Μηλιά - όρια νομού προς Γρεβενά», προϋπολογισμού € 74.400 Ανάδοχος ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΗ Ι.Κ.Ε.
 3.  «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000 €.   Ανάδοχος Δημήτρης Φάης.
 4.   «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. Αρτοπούλας», προϋπολογισμού 120.000  € . Ανάδοχος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ.
 5.  «Συντήρηση δημόσιου δασικού οδικού δικτύου των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης & Ζαγορίου (1οΤμήμα)», προϋπολογισμού 64.176,82 €. Ανάδοχος ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.

Αναδείχθηκαν επίσης προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

 • «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 187.000 €. Ανάδοχος ΓΕΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε.
 •  «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)» προϋπολογισμού 420.000 €.Ανάδοχος Γ. Ντάτσης και ΣΙΑ Ε.Ε.
 •  «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000€. Ανάδοχος Δ. Φάης.

Τέλος εγκρίθηκε η δημοπράτηση των παρακάτω έργων:

 • «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού € 680.920 (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Πρέβεζας).
 •  «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού 400.000 €.
 •  «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με Φ.Π.Α.