Αποφάσεις για έργα συντήρησης και αποκαταστάσεις ζημιών έλαβε η Περιφέρεια Ηπείρου

2015-11-14 10:48

Α ποφάσεις για έργα συντήρησης- αποκατάστασης εκκλησιαστικών μνημείων, οδικών υποδομών

καθώς και για υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνεδρίασε χθες Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Αναλυτικά ανάδοχοι αναδείχτηκαν:

Για τα θρησκευτικά μνημεία (με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα):

1) «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος Λάμπρος Βερλέκης.

2) «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας», προϋπολογισμού € 43.810,00  με Φ.Π.Α.. Ανάδοχος Θεοδώρα Ράφτη.

3) «Εργασίες αποκατάσταση στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος Νανάκης Γεώργιος.
 

Για τα οδικά δίκτυα:

  • «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 40.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
  • «Αποκατάσταση επαρχιακής Οδού Καστρίτσας – Κατσικάς», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.

Επίσης αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τις παρακάτω προμήθειες:

  • Είκοσι πέντε (25) ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ENVIRONMENTAL PARK – EPA» - Πακέτο Εργασίας 4» προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ (34.959,35 € πλέον ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 . Ανάδοχος Ν. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
  • «Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία» προϋπολογισμού 85.000.
  • Η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε και τη δημοπράτηση των εξής έργων:
  • Συντήρηση Εθνικής Οδού Καλπάκι - Κακαβιά, προϋπολογισμού 110.000 ευρώ.
  • «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες – Μπάρος», προϋπολογισμού € 90.000,00 με Φ.Π.Α.

Τέλος ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου, προϋπολογισμού € 17.000, για την «Αντικατάσταση ιχθυοφραγμάτων στο στόμιο Κακαβιά ιχθυοτροφείου Κόφτρα - Παλιομπούκα».