Αποφάσεις για έργα περιβάλλοντος στην Ήπειρο

2015-12-29 12:25

Aποφάσεις αναφορικά με την προώθηση σημαντικών έργων για την προστασία του περιβάλλοντος,

έλαβε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα ενέκρινε την επαναδημοπράτηση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο της λειτουργίας  του ΧΥΤΑ Ν. Ιωαννίνων, για τα επόμενα τρία χρόνια, με συνολικό προϋπολογισμό 8.488.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Επίσης, η Ο.Ε. ανέδειξε τους αναδόχους των έργων για τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών Αγίας Παρασκευής πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά προϋπολογισμού 2.580.000 ευρώ και Οικισμών Ανέζας- Καλογερικού- Ψαθοτοπίου πρώην Δήμου Αμβρακικού Δήμου Αρταίων προϋπολογισμού 9.050.000 ευρώ.  Ανάδοχος και για τα δύο έργα, αναδείχθηκε η εταιρία ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ.

Αναδείχτηκαν επίσης ανάδοχοι για τα κάτωθι έργα:

  • Αποκατάσταση ζημιών 3ης  επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά - Χειμαδιό», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος: Άγγελος Ι. Τσιμπίκης.
  • «Αποκατάσταση περιοχής Γότιστας», προϋπολογισμού 57.000 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
  • «Αντικατάσταση ιχθυοφραγμάτων στο στόμιο Κακαβιά ιχθυοτροφείου Κόφτρα - Παλιομπούκα», προϋπολογισμού 17.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ευ. Φελέκης.
  • «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης από συρματοκιβώτια στην περιοχή Γιαννιτσίου Παλαιοκάτουνου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Β. Σίμος
  • «Αποκατάσταση ζημιών 19 Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Γλυκής και παρόδων αυτής" Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού 21.000  ευρώ. Ανάδοχος: Ι. Σπ. Καραμπιτιάνης.
  • Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο κλειστό κολυμβητήριο του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού  55.000 ευρώ.