Αποφάσεις επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-11-02 16:37

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της η επιτροπή περιβάλλοντος  αποφάσισε τη σύναψη

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση των κάτωθι έργων:

1) «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελλάδων Άρτας», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ

2) «Επισκευή και συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζατών Άρτας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

3) «Αποκατάσταση στέγης Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βουλγαρελίου», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

4)«Συντήρηση των θωρακίων του τέμπλου του Ι.Ν Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Χαλκιάδων Άρτας», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ.

5) «Προμήθεια υλικών για τον Ιερό Ναό Αγ. Μαξίμου του Γραικού Άρτας», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ.

Επίσης, αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης (Υπουργείο Πολιτισμού – Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων – Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων) για το έργο «Συντήρηση- αποκατάσταση κωδωνοστασίων Ιερών Ναών Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δόλιανης και Αγίου Γεωργίου Νεγάδων», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ, καθώς και για την υλοποίηση του έργου «Στερέωση – αποκατάσταση ΟΙ. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Πλακωτής», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (Υπουργείο Πολιτισμού – Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων – Ιερά Μητρόπολη Παραμυθιάς, Γηρομερίου Φιλιατών και Πάργας).

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας

Σε συνέχεια της απόφασης που είχε λάβει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την περασμένη Παρασκευή, σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος». Συμβαλλόμενοι φορείς είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 233.391,49 ευρώ.

Άλλες αποφάσεις της επιτροπής περιβάλλοντος

Σε συνεργασία με το Δήμο Ζίτσας, η Περιφέρεια προχωρά σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», με εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.3316/2005, προεκτιμώμενης αμοιβής 301.534,24 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, από την Επιτροπή εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση των έργων: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Στεφάνης Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 26.000 ευρώ, και «Συντήρηση αυλείου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 24.100 ευρώ.

Τέλος, η επιτροπή γνωμοδότησε επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα στο σύνολο της Ηπείρου.