Αποφάσεις από την Επιτροπή Περιβάλλοντος

2020-09-01 15:59

Στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Ηπείρου, γνωμοδότησε επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα- Γραμμενίτσα- Ρόκα, στη Δ.Ε Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)

  • «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο, στη θέση «Γκούρα», στην Τ.Κ. Μικρό Περιστέρι του Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
  • «ΚΥΤ Αράχθου 400/150 kV, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
  • «Πτηνοσφαγείο- τυποποιητήριο κρέατος, με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένο στη θέση «ΜΠΙΕΤΙ» της Τ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση)
  • «Ίδρυση τυροκομείου, δυναμικότητας 0.50 t/ ημέρα (επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής τυριού και γιαουρτιού), το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του οικισμού Ριζοβουνίου του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας» (θετική γνωμοδότηση)
  • «Εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 1600 μόσχων πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση)
  • «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 0,499 MW, στη θέση «Βάλτος Βίγλας», Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)

 

Αρνητική γνωμοδότηση για λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων

Η Επιτροπή γνωμοδότησε - κατά πλειοψηφία - αρνητικά επί των Μ.Π.Ε. για τα δύο έργα:

  • «Φ/Β πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 12,524 MWp, στην Τ.Κ. Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας της  Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΑΛΗΟΣΦΑΤΙ 1)»
  • «Φ/Β πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 12,524 MWp, στην Τ.Κ. Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας και Τ.Κ. Κορώνης, Δ.Ε. Φαναρίου, Δ. Πάργας , Π.Ε. Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΑΛΗΟΣΦΑΤΙ 2)»

Αναφερόμενη στη συγκεκριμένη απόφαση, η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Σταυρούλα Μπραϊμη – Μπότση, σημείωσε:  «Ο ρόλος μας ως Επιτροπή είναι γνωμοδοτικός. Αν υπήρχε χωροταξία για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και το δίκτυο της ΔΕΗ είχε ανανεωθεί, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Το δίκτυο είναι κορεσμένο και γι’ αυτό η γνωμοδότηση είναι αρνητική. Και είναι απορίας άξιο που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχωρά σε θετικές γνωμοδοτήσεις ανάλογων έργων, όταν υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρεια».

 

Οργανωμένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στον Αμβρακικό Κόλπο

Εκτενής συζήτηση έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Αμβρακικό Κόλπο, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Π.Ε. Πρέβεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία επί της Σ.Μ.Π.Ε..

Η Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από 17 Ζώνες εκ των οποίων οι 13 αφορούν εκτροφή ιχθύων και οι 4 αφορούν καλλιέργεια οστράκων. Στο πλαίσιο του έργου τίθενται – μεταξύ άλλων – οι στρατηγικοί στόχοι της βιώσιμης – αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας, ο εξορθολογισμός στη χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών, η επίτευξη μιας διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των υδάτινων πόρων του ιδιαίτερου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου και των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων, παράλληλα με την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.