Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Παμβώτιδα

2016-04-12 16:37

Μ ε απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, από την Παρασκευή 15

Απριλίου απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο στη Λίμνη Παμβώτιδα, στις γύρω από αυτήν τάφρους και σε όλες τις τοποθεσίες των παραλίμνιων περιοχών και της νήσου με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων.

Η απαγορευτική περίοδος αρχίζει από την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 8:00 και λήγει την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 20:00. Υπεύθυνες για την τήρηση της απόφασης, ορίζονται οι Αστυνομικές και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.