Αναθεωρημένο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού Ηπείρου

2015-09-17 16:56

Η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, έχει θέσει ως

στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων της, αξιοποιώντας προς τούτο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται στον Στρατηγικό της Σχεδιασμό, αλλά και στις πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιεί στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί τον διάλογο που αναπτύσσεται στην Άρτα για το υπό αναθεώρηση πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας Ηπείρου. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να συγχέεται είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα, είναι ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν εκπονείται, ούτε επιβλέπεται από την αιρετή Περιφέρεια, αλλά από το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και νυν Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο και τη διαβίβασε προς διαβούλευση στις 30 Ιουνίου 2015 επί υπουργίας των κ.κ. Λαφαζάνη- Τσιρώνη.

Στο στάδιο Β1 της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Περιφέρεια Ηπείρου όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, θέτει υπόψη των μελετητών τις δικές της προτεραιότητες, καταθέτει προτάσεις, υποβάλλει ενστάσεις για σημεία στα οποία διαφωνεί με τις κατευθύνσεις του Σχεδιασμού.

Ανάλογες προτάσεις μπορούν και πρέπει να υποβάλλουν όλοι οι φορείς και φυσικά ο Δήμος Αρταίων, του οποίου η Δημοτική Αρχή μπορεί να καταθέσει τις όποιες απόψεις της στους μελετητές και στο αρμόδιο Υπουργείο.

Εκείνο όμως που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι επεξεργασμένες, ιεραρχημένες, ρεαλιστικές ώστε να μπορούν να ενταχθούν στον χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν πρέπει να μας διαφεύγει, γίνεται στη βάση ενός εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.