Αναστολή διαγωνισμών εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων

2015-05-07 18:49

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, μετά το

υπ’ αρ. 67184/Δ2/29-04-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την προσωρινή διακοπή των διαγωνισμών εκμίσθωσης κυλικείων λόγω επανεξέτασης του πλαισίου λειτουργίας των κυλικείων των Δημόσιων Σχολείων, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ μέχρι νεωτέρας τις προκηρύξεις διεξαγωγής διαγωνισμών για την εκμίσθωση των κυλικείων τόσο στο 1ο , όσο και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας.