Ανακοίνωση για τις αποζημιώσεις των απαλλοτριωμένων ακινήτων

2015-09-25 19:57

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 202 ΑΑΠ/ 22-9-2015 (αριθμ. 90122/9972/7-9-2015) η ανακοίνωση

παρακατάθεσης της αποζημίωσης για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση- ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι» στο Δήμο Β. Τζουμέρκων στο Ν. Ιωαννίνων.

Συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α/6-2-2001), η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί.

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις του σχετικού κτηματολογίου και θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.