Ανακοίνωση για τη λειτουργία Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής, ΚΔΑΠ και Κατασκηνώσεων

2015-06-08 16:23

Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνονται τα εξής:

Ενόψει των σχολικών διακοπών της θερινής περιόδου και μετά από ερωτήματα πολιτών, σχετικά με την νομιμότητα των χώρων φύλαξης των παιδιών,  επισημαίνουμε τα εξής:

Οι Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδα ΦΠΑΔ) φροντίζουν βρέφη ή/και παιδιά από την ηλικία των 2 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, παρέχοντάς τους συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πρόκειται για τους Βρεφικούς, Παιδικούς ή Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τους οποίους απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών απασχολούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και εκτός σχολικού ωραρίου στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) των Δήμων ή των Δημοτικών Επιχειρήσεων ή από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή φυσικά πρόσωπα. Σκοπός τους είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με ατομική- οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Για την λειτουργία τους είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Για τη λειτουργία Παιδικής Εξοχής (κατασκήνωση) από Ιδιώτες και στις οποίες φιλοξενούνται παιδιά των οποίων η ηλικία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6 ετών και μεγαλύτερη των 16 ετών, απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας

Η αδειοδότηση και η λειτουργία των ανωτέρω δομών διέπεται από ειδική νομοθεσία και κανονιστικές αποφάσεις, προκειμένου να μην λειτουργούν ανεξέλεγκτα σε βάρος των φιλοξενουμένων και του κοινωνικού συνόλου.