Ανακοίνωση/απάντηση για τη σύσκεψη για τον κορωνοϊό

2020-03-18 15:29

Η περίοδος που διανύουμε δεν προσφέρεται για λαϊκισμό και μικροπολιτική.

Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο για τον διαμένοντα στην Αθήνα επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» να έχει άμεση γνώση και αντίληψη της καθημερινότητας στην Ήπειρο και ο οποίος προκειμένου να κάνει αισθητή την παρουσία του, κατά διαστήματα  «εκτοξεύει επικοινωνιακές φούσκες» που υποδηλώνουν μια πρωτοφανή εμμονή κατά του Περιφερειάρχη.

Ας γνωρίζει λοιπόν πως η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη  ήταν έκτακτη, δεν αφορούσε συλλογικό όργανο της Περιφέρειας  καθώς σε αυτή κλήθηκαν στελέχη της Δημόσιας Υγείας που επωμίζονται το κύριο βάρος αντιμετώπισης του κορωνοϊού και  τα οποία ήταν αδύνατο να μετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη. Τηρήθηκαν δε όλα τα μέτρα που προβλέπουν οι οδηγίες ως προς την αναλογία χώρου/ατόμων και τα ατομικά μέτρα προστασίας.

Επιπροσθέτως όλοι όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη εργάζονται κανονικά στις υπηρεσίες τους και έχουν πολύ πιο αυξημένο το αίσθημα της υπευθυνότητας, από αυτό που θέλει να υποδείξει ο επικεφαλής των «Οριζόντων της Ηπείρου».