Αλβανός υπήκοος επιχείρησε να μεταφέρει χρήματα στην Ελλάδα χωρίς να τα δηλώσει

2015-09-30 20:32

Στο συνοριακό σταθμό Κακαβιάς και κατά τη διάρκεια κοινού αστυνομικού- τελωνειακού ελέγχου

συνελήφθη αλβανός υπήκοος ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει 11.750 ευρώ στην Ελλάδα, χωρίς να έχει υποβληθεί εκ μέρους του η απαιτούμενη σε αυτές τις περιστάσεις δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες στον εν λόγω κύριο επιβλήθηκε το αναλογούν πρόστιμο.