Αλβανός υπήκοος δεν είχε δηλώσει τη μεταφορά μετρητών

2018-11-12 09:21

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο τελωνείο Μερτζάνης στα ελληνοαλβανικά σύνορα διαπιστώθηκε, 

ότι ένας αλβανός υπήκοος επιχείρησε να εισέλθει στην Αλβανία χωρίς να έχει προβεί την απαιτούμενη δήλωση περί μεταφοράς ρευστών για το ποσό των 21.000,00 €, το οποίο και έφερε μαζί του. Σε αυτόν επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ίσο με το 25% του προαναφερθέντος ποσού.