Αλλαγή ημερομηνίας για τη συνεδρίαση του συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων

2015-11-10 17:25

Με νεότερη απόφαση του Περιφερειάρχη- λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρυχθεί

για την ερχόμενη Πέμπτη-  η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το «Σχεδιασμό και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες – χιονοπτώσεις)», μετατίθεται για την 13η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (κτήριο πρώην Νομαρχίας).