Αίτηση κατάθεσης εγγράφων από τον Βουλευτή Μάριο Κάτση σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις έργων/προμηθειών από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

2015-05-26 18:22

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης κατέθεσε αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον

Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη, σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις έργων/προμηθειών από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε.).

Το αίτημα αφορά έργα/προμήθειες με τελικό κόστος άνω των 5000 ευρώ και ημερομηνία ανάθεσης από 1/1/2014 έως σήμερα. Στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων, ζητούνται όλα τα στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα το φυσικό αντικείμενο των έργων και των προμηθειών, το ύψος της τελικής δαπάνης για την Ο.Λ.ΗΓ. Α. Ε., ο αριθμός Α.Δ.Α των πράξεων αυτών, καθώς και η ανάδοχος εταιρεία.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: Σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις έργων - προμηθειών από τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓΑ.Ε.).

Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Σώμα:

το σύνολο των εγγράφων, με ημερομηνία από 1/1/2014 έως σήμερα, που αφορούν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε, για έργα και προμήθειες τα οποία ανατέθηκαν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχουν κόστος άνω των 5.000 Ευρώ.

Από τα έγγραφα αυτά, θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα:
το φυσικό αντικείμενο των έργων και των προμηθειών, το ύψος της τελικής δαπάνης για την Ο.Λ.ΗΓ. Α. Ε., ο αριθμός Α.Δ.Α των πράξεων αυτών καθώς και η ανάδοχος εταιρεία.

 

Ο ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ