715 προσλήψεις αλλοδαπών για εργασία σε κτηνοτροφικές μονάδες της Ηπείρου

2015-07-15 14:47

Θετική ήταν η έκβαση της προσπάθειας που είχε αναλάβει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος

Καχριμάνης, με την ιδιότητά του και ως υπεύθυνου για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, για την επίλυση της εκκρεμότητας που υπήρχε στο ζήτημα της έγκρισης αδειών για εργασία πολιτών από τρίτες χώρες στον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η υπ. αριθ.24990/366/10-06-2015 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εξωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη  2015 και 2016.

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Ηπείρου  καθορίστηκε το ανώτατο όριο των αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 στις 715 οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα, ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ.ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

300

ΣΥΝΟΛΟ

300

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

30

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ.ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

100

ΣΥΝΟΛΟ

100

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

10

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ.ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

150

ΣΥΝΟΛΟ

150

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

15

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ.ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ   ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

100

ΣΥΝΟΛΟ

100

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

10

 

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες  που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό για εξαρτημένη εργασία  με βάση τις θέσεις εργασίας που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη  Κοινή Υπουργική μπορούν  να υποβάλλουν  σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία  (αλλοδαπών) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (Μαρίκα Κοτοπούλη 62-3ος όροφος).