Α΄ Διεθνές Αρχαιολογικό και Ιστορικό Συνέδριο για τη Θεσπρωτία

2016-11-25 10:21

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου κάντε κλικ στα κάτωθι 

αρχεία:

synedrio.pdf (1508035)

πρόγραμμα συνεδρίου.pdf (2127415)