Όλα έτοιμα για τις εκλογές της Κυριακής

2014-05-15 23:14

Με βάση την ισχύουσα περί εκλογών νομοθεσία και την σχετική εγκύκλιο από πλευράς

Περιφέρειας Ηπείρου (όλες οι Π.Ε.)  και Δήμων (υπάρχει συνεργασία), έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και για όλα τα καθοριζόμενα  στάδια και ειδικότερα αυτά που αναφέρονται στην συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης  2014 με την δημιουργία όλων των προβλεπόμενων συνεργείων (τεχνικής υποστήριξης, παραλαβής  και διακίνησης των εντύπων μετάδοσης των αποτελεσμάτων καθώς και την εσωτερική διαδικασία λήψης και προώθησης των εκλογικών αποτελεσμάτων).

Οι Δημοτικές λοιπόν και Περιφερειακές  εκλογές 2014 για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης θα γίνουν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014 μαζί με τις Ευρωεκλογές.

 

Εκλογικά Τμήματα - Εγγεγραμμένοι

 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου η οποία περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες (Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρεβέζης)  έχουν συσταθεί με σχετικές αποφάσεις συνολικά  995 εκλογικά τμήματα και είναι εγγεγραμμένοι συνολικά  384.211.

 

Αναλυτικότερα:

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, καθορίστηκαν 472 εκλογικά τμήματα.

Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στον Νομό Ιωαννίνων ανέρχονται σε 173.177 άτομα.

Ήτοι: 172.598 βασικοί εκλογείς, 527 ετεροδημότες (οι οποίοι θα ψηφίσουν μόνο στις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014) και 52 κοινοτικοί (από χώρες Ε.Ε.) εκλογείς που ψηφίζουν στις Δημοτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές.

 

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, καθορίστηκαν 199 εκλογικά τμήματα.

Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στον Νομό Άρτας, ανέρχονται σε 82.283  άτομα.

Ήτοι: 82.177 βασικοί εκλογείς, 101 ετεροδημότες και 5 κοινοτικοί εκλογείς.

 

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, καθορίστηκαν 163 εκλογικά τμήματα.

Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στον Νομό Θεσπρωτίας, ανέρχονται σε 61.211  άτομα.

Ήτοι: 60.872 βασικοί εκλογείς, 96 ετεροδημότες και 80 κοινοτικοί εκλογείς.

 

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης, καθορίστηκαν 161 εκλογικά τμήματα.

Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στον Νομό Πρεβέζης, ανέρχονται σε 67.703  άτομα.

Ήτοι: 67.386 βασικοί εκλογείς, 218 ετεροδημότες και 50 κοινοτικοί εκλογείς.

 

Έναρξη - λήξη ψηφοφορίας/ σταυροδοσία

 

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7:00 και θα λήξει στις 19:00

           

Ως προς τις Περιφερειακές εκλογές:

Οι εκλογείς του Νομού Ιωαννίνων σημειώνουν έως τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης, των  νομών Άρτας  και Πρεβέζης έως 3  και του νομού  Θεσπρωτίας έως 2.

           

Ως προς τις Δημοτικές εκλογές:

  • Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης εξαρτάται από τον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων που εκλέγει η κάθε εκλογική περιφέρεια.
  • Όλοι οι εκλογείς, σε όλους του Δήμους ανεξάρτητα από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης για υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της εκλογικής τους περιφέρειας μπορούν, να θέσουν κι ένα (1) σταυρό σε κάποιο υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο  από άλλη εκλογική περιφέρεια του Δήμου τους.
  • τέλος ο κάθε εκλογέας μπορεί να θέση σταυρό προτίμησης σε 1 έως 2 υποψηφίους της Δημοτικής Κοινότητας που ανήκει ή ένα (1) σταυρό για υποψήφιο Τοπικής Κοινότητας ή Εκπρόσωπο της Κοινότητας του.
  • Εάν σε κάποιο ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι σταυροί  από τους προβλεπόμενους, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
  • Προς διευκόλυνση των ψηφοφόρων ο αριθμός των σταυρών αναγράφεται και επί των ψηφοδελτίων.