Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

2013-12-23 11:38

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του Νέου ΄Ετους σας στέλνω συνοδευτικά τις ευχές του Παγκοσμίου

Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»

WCEA-christmas greetings 2013[1].pdf (348998)

Με εκτίμηση

Σπύρος Κωσταδήμας Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

Τηλ.: 0049/2203/ 1 43 57

Φαξ: 0049/ 3222 375 195 6

Κινητό: 0049/171-53 74 527

E-Mail: typos@world-epirotes.org

Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.world-epirotes.org