Υλοποίηση πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής στα παιδιά

2014-11-20 11:15

Η Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της

για προώθηση και προβολή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, υλοποιεί το Έργο «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» (MedLS) που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος του Έργου MedLS

Κύριος στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση και η προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού των ελληνικών και ιταλικών περιοχών, μέσω της ανάδειξης μιας ενιαίας ταυτότητας με την επωνυμία «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής», η οποία θα σηματοδοτεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες στους πιο αντιπροσωπευτικούς τομείς: γαστρονομία, χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα (όπως αγροτοδιατροφικά προϊόντα και είδη χειροτεχνίας), μοναδικοί φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι.

Στόχος της δράσης ανάδειξης της Μεσογειακής Διατροφής

Ιδιαίτερη βαρύτητα, στο πλαίσιο του Έργου MedLS, δίδεται στην ανάδειξη του μοντέλου της μεσογειακής διατροφής, το οποίο περιγράφει την ισορροπημένη κατανάλωση τροφίμων και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του μεσογειακού τρόπου ζωής. Στο επίκεντρο των δράσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται αυτήν την περίοδο βρίσκονται οι μαθητές (ηλικίας 6-10 ετών) στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στοχεύοντας στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και στην υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά.

Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης του Έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, εκπόνησε δειγματοληπτική έρευνα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών και o βαθμός που αυτές επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις.

Στη δεύτερη φάση, η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται από την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία (7o Παυλίδειο Σχολείο Ιωαννίνων & 3ο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας), τα οποία είχαν επιλεχθεί με τη βοήθεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, η οποία στέκεται αρωγός στην πρωτοβουλία αυτή.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων υλοποιήθηκε το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Τροφή Ζωής… Τρόπος να Ζεις!». Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής καθώς και να παρασκευάσουν τις δικές τους πίτες, με παραδοσιακό φύλλο. Στις σχολικές μονάδες παραδόθηκε εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για το πρόγραμμα, με τη βοήθεια του οποίο  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλιεργήσουν περαιτέρω τη Μεσογειακή κουλτούρα στους μαθητές. Επίσης, διανεμήθηκαν στους μαθητές οι ατομικές εκπαιδευτικές βαλίτσες, για συνέχιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα στην οικογένεια.

Οι επισκέψεις θα συνεχιστούν και στις υπόλοιπες επιλεγμένες σχολικές μονάδες του Νομού.