Το νέο Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας

2013-07-21 11:02

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας

όπως αυτό  προέκυψε από τις εκλογές της 11ης & 12ης Ιουλίου 2013. Το νέο Δ.Σ έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος

Σκεύης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος

Μαρέτης Ανδρέας

Γ. Γραμματέας

Μπαντή Λουκία

Ταμίας

Κατσιμάνης Ιωάννης

 

                                                                   Μέλη

                                                      Βένος Σταύρος

                                                      Λευθεριώτης Κωνσταντίνος

                                                      Ρούμπης Αναστάσιος

                                                                   Τσαμπούκογλου Αναστασία

                                                      Τσώνης Αθανάσιος