Το Δ.Σ του Δήμου Ηγουμενίτσας συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου

2013-11-18 10:01

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας συνεδριάζει στις 20 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα

 18:00,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη αναθεώρησης και διόρθωσης σφαλμάτων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας" και εξουσιοδότηση υπογραφής της.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Σουλίου, για τη Διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας – διάθεση τεχνικού προσωπικού.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Χρηματοδότηση Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Δ.Η.» για κάλυψη διαφοράς εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση δαπάνης ποσού 450 Ευρώ συν του αναλογούντος ΦΠΑ για τουριστική προβολή του Δήμου το έτος 2014.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού του τμήματος ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Φιλιατών».

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της Προμήθειας "Εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων ένταξης των σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας".

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή προσαυξήσεων από λογαριασμούς ύδρευσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Εξέταση αιτήσεων για διόρθωση των ποσών λογαριασμών ύδρευσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση της υπ' αριθμ. 74/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ με θέμα «Λήψη απόφασης μετά την με αρ.πρωτ. οικ.36306/11-9-13 έγκριση του ΥΠ.ΕΣ. για σύμβαση μίσθωσης έργου όπου η δαπάνη αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο με αντίτιμο».

-Εισηγητής: Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος - Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση της υπ' αριθμ. 84/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ με θέμα «Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου και του ανοικτού σταδίου της πόλης Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος - Δημοτικός Σύμβουλος &Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ.

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις.

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Ανάθεση καθαρισμού ρεμάτων στη Τ.Κ. Κορύτιανης.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου και τεχνικών στη θέση «ΣΟΛΟ» της Τ.Κ. Καστρίου" του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα υδαταγωγών Πλαταριάς – Καρτερίου - Συβότων" του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Επί αιτήματος Ελένης Δερμιτζόγλου για τροποποίηση του ΟΤ 26 Νέας Σελεύκειας – διόρθωση οικοδομικού τετραγώνου – στην Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Επί του αιτήματος Ιωάννη Ιορδανίδη και Παναγιώτη Γκαμπρέλα σχετικά με την αμοιβαία ανταλλαγή των 34Α & 86Α οικοπέδων τους στη Δ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Επί του αιτήματος Ευάγγελου Μπέλλου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 1,80x2,00= 3.60τμ επί της οδού Πάργης 35 για την κατασκευή ανελκυστήρα, λόγω προβλημάτων υγείας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο

Επί του αιτήματος Γεώργιου Λιώλιου σχετικά με τη διόρθωση ποσοστού και εμβαδού προσωρινού τίτλου στη Δ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο

Εκμίσθωση, μετά από δημοπράτηση, 26 εκτάσεων εμβαδού 4.500τμ έκαστης (συνολικού εμβαδού 118.220τμ) εντός του Αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την τοποθέτηση μικρών ανεμογεννητριών 50KW έκαστης.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο

Εκμίσθωση, μετά από δημοπράτηση, του υπ' αριθ. 131 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 10.949τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο

Εκμίσθωση, μετά από δημοπράτηση, του υπ' αριθ. 108 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 4.296τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο

Εκμίσθωση, μετά από δημοπράτηση, του υπ' αριθ. 222 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 11.517τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο

Εκμίσθωση, μετά από δημοπράτηση, συλλογής ελαιοκάρπου για το έτος 2013 -2014 (ποσότητας 5 τόνων περίπου) στη θέση «Κουλουμπρή» στην Τ.Κ. Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο

Εκμίσθωση, μετά από δημοπράτηση, έκτασης για αγροτική καλλιέργεια, εμβαδού 12.450,00τμ από το υπ' αριθ. 992 τεμάχιο διανομής Γραικοχωρίου της Τ.Κ. Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο

Εκμίσθωση, μετά από δημοπράτηση, έκτασης για αγροτική καλλιέργεια, εμβαδού 4.812,20τμ από το υπ' αριθ. 875 τεμάχιο διανομής Γραικοχωρίου της Τ.Κ. Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο

Εξέταση του αιτήματος Ανδρέα Νικολάου σχετικά με την παράταση ωραρίου μουσικής έως τις 03.00π.μ. στο κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στο 7ο χλμ Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας στην Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου για μετακίνησή τους εκτός έδρας (Ηράκλειο Κρήτης) και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σάμιου Γ. Μαρία