Σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας

2014-10-14 20:04

Σε απάντηση του άρθρου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΟΛΜΗ», στο φύλλο της

Πέμπτης 9 Οκτωβρίου 2014, αναφορικά με τη λειτουργία του ΚΕΠ Ηγουμενίτσας σας ενημερώνουμε ότι: Aπό την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Δημοτική Αρχή, άρχισε να λειτουργεί το ΚΕΠ εκτός από τα πρωινά και τα απογεύματα, δηλαδή ο Δήμαρχος έλαβε άμεσα αποφάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η λειτουργία του, μέχρι σήμερα, είναι απρόσκοπτη χωρίς να υπάρχουν παράπονα από τους πολίτες, το αντίθετο μάλιστα και τέλος,

το υπάρχον προσωπικό που το στελεχώνει και εξυπηρετεί τους πολίτες δεν εξέφρασε κάποιο παράπονο σχετικά με υπερβολικό φόρτο εργασίας λόγω αύξησης των αρμοδιοτήτων του ΚΕΠ.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι παρότι μετακινήθηκαν τρεις υπάλληλοι για την κάλυψη άλλων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, αυτό δεν επηρέασε ούτε την λειτουργία του ΚΕΠ αλλά ούτε και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επιπλέον, η πρακτική της μετακίνησης υπαλλήλων σε άλλα τμήματα του ιδίου οργανισμού, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του, είναι σύνηθες φαινόμενο, δεν αντίκειται στο νόμο και γίνεται με γνώμονα την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

Σ.Σ: Στην ανακοίνωση του Δήμου Ηγουμενίτσας αναφέρεται ότι το Κ.Ε.Π λειτουργεί κανονικά, εκτός από τα πρωϊνά και τα απογεύματα, δηλαδή πότε λειτουργεί; τα  μεσημέρια μόνο; εκτός πια κι αν υπάρχει κάποιο λάθος στην ανακοίνωση.