Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο

2014-09-10 19:50

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου  2014, και ώρα 15:00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1)Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικών της 8ης/27-8-2014 και 9ης/7-9-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2)Σύσταση Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και εκλογή των μελών τους.

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

3)Εκλογή Εκπροσώπων  Περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.

Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014

                                                                                      (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4)Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

5)Διατήρηση λογαριασμών και υπολόγων ανά Π.Ε.

 (εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)