Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2014-03-26 22:27

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου συνεδριάζει την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014  και ώρα

15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών 3ης και 4ης /12-2-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Σχετικά με τις εξελίξεις για τους ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ .

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

3) Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014. (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4) Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον κόμβο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης με επαρχιακή οδό Κόνιτσας – Μπουραζάνι.

(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων)

5) Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση  της χρήσης ακινήτου  με δημοπρασία, συνολικού εμβαδού 222.475,59 τ.μ.,  αγροκτήματος Μύλοι Σμέρτου Φιλιατών, Δήμου Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α άρθρ. 4 του Ν 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 37 του Ν. 4235/2014, (εισήγηση: η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας)

 

6) Κλείσιμο υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

(εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας)

 

7) Έγκριση Συμφωνητικών Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης .

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας)