Συνεδρίαση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου

2013-07-25 10:46

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου σε διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 23.07.2013, στην οποία συμμετείχαν Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλη την Ήπειρο, αποφάσισε τα εξής:

Δηλώνουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στις προβλέψεις του «Πολυνομοσχεδίου» που αφορούν στην κατάργηση οργανικών μονάδων της Αυτοδιοίκησης, στη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων τους και στην καταστρατήγηση της Συνταγματικής κατοχύρωσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με τις πρόσθετες διατάξεις για το Παρατηρητήριο και τους Προϋπολογισμούς των Δήμων.

Εκτιμούμε ότι στη σημερινή χρονική και πολιτική συγκυρία οι παραιτήσεις των οργάνων της Αυτοδιοίκησης και η αναστολή λειτουργίας των Δήμων, μόνο προβλήματα στην κοινωνία και τους πολίτες θα δημιουργήσουν.

Πιστεύουμε ότι στη δεδομένη δύσκολη κατάσταση είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση και η συντονισμένη συλλογική προσπάθεια των οργάνων της Αυτοδιοίκησης για την ανατροπή των πολιτικών που εφαρμόζονται.

 

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούνται:

  • Πολιτικός αγώνας και συνεχής άσκηση πίεσης στην Κυβέρνηση και τα κόμματα που την στηρίζουν.
  • Συμπόρευση με την κοινωνία και τους θεσμούς της για την μεγιστοποίηση των αντιδράσεων.
  • Κινητοποίηση όλων των ευρωπαϊκών αυτοδιοικητικών οργάνων στην ίδια κατεύθυνση.
  • Προσφυγή στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την ανατροπή όλων των Αντισυνταγματικών διατάξεων. Σύνταξη από την Κ.Ε.Δ.Ε. συγκεκριμένου μεταρρυθμιστικού σχεδίου για το ρόλο, τη δομή και τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης στα νέα δεδομένα.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης και οι παρακάτω προτάσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οι οποίες μειοψήφησαν:

  • Άμεση ομαδική παραίτηση Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, που θα οδηγήσει σε αλλαγή της πορείας και σε ανατροπή των κυβερνητικών σχεδίων. (Κ. Κατσανάκης, Δήμαρχος Δωδώνης - Αθ. Λιόλιος, Δήμαρχος Πάργας – Δ. Κατσιπανέλης, Δημοτικός Σύμβουλος Πρέβεζας).
  • «Αυτοκάθαρση» για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης. (Α. Μάνος, Δημοτικός Σύμβουλος Άρτας).
  • Επ΄ αόριστον κλείσιμο των Δήμων έως ότου καθοριστεί και αποδοθεί σε αυτούς το ελάχιστο λειτουργικό κόστος. (Ε. Γιαννούλης, Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά). Αντίδραση των Δήμων με άρνηση αποστολής στοιχείων στο Παρατηρητήριο και απαντήσεων στα αλλεπάλληλα ερωτήματα της Κεντρικής Διοίκησης. (Σ. Μπραίμη – Μπότση, Δήμαρχος Σουλίου ).
  • Πρόωρη προσφυγή στις κάλπες για την ανάδειξη νέων Αυτοδιοικητικών οργάνων. (Δ. Γιολδάσης, Δήμαρχος Ζηρού)

Πηγή: www.preveza-info.gr