Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2014-08-07 21:12

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας τα εξής:

1)Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες συντήρηση επαρχιακού δικτύου στο ΔΔ Βασιλικού», προϋπολογισμού € 10.277,14 με ΦΠΑ.

2)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για τον «Καθαρισμό ρέματος στο Τ.Κ. Κρυόβρυσης Δήμου Ηγουμενίτσας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 80415/2948/29-07-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 23/1048/30-07-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

    3)Έγκριση προμήθειας από τα ΕΛΤΑ, φακέλων με προπληρωμένο τέλος και με επιτυπώσεις μονοχρωμίας, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

    4)Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

    5) Έγκριση των Νο1/15-04-2014, 2Α/02-05-2014, 2Β/24-06-2014, 2Γ/11-07-2014 και 3/25-07-2014 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Traveller Information System for the Adriatic Region-TISAR” προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-13 Νο.: 2°ord./0131/2.