Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-04-09 21:44

Την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 03-04-2014 συνεδριάσεως με δύο θέματα να αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας.

1) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια τόνερς, μελανιών και μελανοταινιών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των γραφείων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ηγουμενίτσας, έτους 2014 συνολικού προϋπολογισμού €  19.721,54 με Φ.Π.Α.

2) Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Γεωργίου Παπαδόπουλου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.