Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-03-08 12:54

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 9:30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με σκοπό την επικύρωση  των πρακτικών της προηγούμενης, από 27-02-2014 συνεδριάσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν στο νομό μας είναι τα εξής:

1) Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου»: α) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (Παροχή υπηρεσιών)», β) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας (Παροχή υπηρεσιών)», γ) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Κακαβιάς (Παροχή υπηρεσιών)» και δ) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Άρτας (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ έκαστο και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των διαγωνισμών.

2) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 20.182,41 με ΦΠΑ.

3) Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση των δημοσίων ιχθυοτροφείων «ΒΑΤΑΤΣΑ» και «ΡΗΧΟ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

4) Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και του Οικονομικού διαχειριστή του έργου κ. Ηλία Σπυρόπουλου, υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή για την παρακολούθηση της πορείας του έργου «INNOVOIL», στις 13 Μαρτίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

5) Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και του Οικονομικού διαχειριστή του έργου κ. Ηλία Σπυρόπουλου, υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή για την παρακολούθηση της πορείας του έργου «TEMPTING STREETS», στις 14 Μαρτίου 2014, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

6) Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας «Μετατόπιση αγωγού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών από τον χώρο κατασκευής της Ε.Ε.Λ. Φιλιατών», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ.

7) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

8) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Σαλονίκης-Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ.

9)Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγμάτων φράγματος Ραγίου».

10) Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς συνοικισμό Κοκκινόχωμα Σπαθαραίων».