Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-01-30 17:27

 Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης, σε ότι αφορά στο νομό μας  τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-01-2014 συνεδριάσεως.

    1) Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και εργασίες σε χώρους υγιεινής και λοιπούς χώρους στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Δημητρίου Κων/νος & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2014.

    2) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε    Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο Γυμνάσιο Γαρδικίου», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2014.

    3) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή σχολικού κτιρίου τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Συβότων», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2014.

     4) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ACROSSEE (Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe)“, προϋπολογισμού € 91.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας SOUTHEAST EUROPE 2007-2013.

    5) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Traveller Information System for the Adriatic Region-TISAR” προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-13 Νο.: 2°ord./0131/2.

     6) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.