Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-10-13 17:49

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 9: 30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας τα εξής:

1) Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αλκιβιάδη Λάμπρου, στην Αθήνα, από 10 έως 13-10-2014, προκειμένου να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. και σε συναντήσεις εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έγκριση των σχετικών δαπανών.

2)Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου στο Skradin της Κροατίας, από 12 έως 17-10-2014, για την συμμετοχή του στο συνέδριο του έργου «ADRIATIC MODEL FOREST-AMF» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

3)Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τζουμανίκα Κωνσταντίνου και Μητσάκη Θεοχάρη, στο Βόλο από 13 έως 17-10-2014, για τη συμμετοχή τους στο 17ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο και έγκριση των σχετικών δαπανών.

4) Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τσότση Ευφροσύνης, στην Αθήνα από 20 έως 24-10-2014, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δημόσιο Λογιστικό – Διαδικασίες & Έλεγχος», που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

5)Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου της, του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Παναγιώτη Τάσιου, στη Θεσσαλονίκη, προκείμενου να συμμετέχει σε ημερίδα με θέμα «Καταπολέμηση κουνουπιών και Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την 15-10-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

6) Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής – Ποταμιά – Κυψέλη», αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα του Κων/νου.

7) Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

8) Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό χαλιών και κουρτινών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

9)Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (διαδικασία εργατικών διαφορών), σχετικά με την από 23-03-2011 και με αριθμ. καταθ. Δικογράφου 1627/2011, αγωγή του Παντελή Χαρακλιά του Ευαγγέλου.

10) Έγκριση διενέργειας της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.