Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-08-14 16:23

Την Τρίτη 19-08-2014, και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στα συνολικά 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης 4 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας.

Επί τη ουσίας πρόκειται για επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-08-2014 συνεδριάσεως.

1) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόμο Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ.

2)Έγκριση δαπάνης για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της αριθμ. 56/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε αποδεκτή η προσφυγή της Κ/ξίας Γεώργιος Κ. Νίκας – Ιωάννης Γ. Κώστας, αναδόχου του έργου «Σπουδαστική Εστία στην Ηγουμενίτσα».

3)Έγκριση δαπανών για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος και την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

4)Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό του αύλειου χώρου, κτιρίου και κλιμακοστασίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.