Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-07-13 18:13

Τη Δευτέρα 15  Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει εξ αναβολής η Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Ηπείρου. Τα θέματα τα οποία αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας και θα συζητηθούν στην εν λόγω συνεδρίαση είναι τα εξής:

1)Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ.Δ. Ηγουμενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», μέχρι την 25-09-2013.

2)Έγκριση χορήγησης της 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων», με ανάδοχο το μελετητικό σχήμα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» μέχρι την 31-07-2013.

3)Έγκριση του Πρακτικού Νο2/26-06-2013 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων για το Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

4)Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας: α) δαπάνη για την συντήρηση-καθαρισμό κλιματιστικών μηχανημάτων και β) δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή εκτυπωτή και φωτοτυπικού μηχανήματος, και δαπάνη για την προμήθεια σφραγίδων.

5)Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την μυοκτονία- εντομοκτονία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

6)Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 10 έως 11 Ιουλίου 2013, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

7)Έγκριση δαπάνης ποσού € 300,00 για τη συμμετοχή του Κωνσταντινίδη Ευάγγελου,  υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο εξ αποστάσεως (distance- learning) επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Low Organization), με τίτλο «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων».

8)Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη μικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

9)Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.