Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-06-19 18:59

 

 

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 11-06-2013 συνεδριάσεως.

Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

1.Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Βασιλείου Παππά, μέχρι την 31-08-2013.

3.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις Δήμου Μετσόβου», αναδόχου εταιρείας «Σιαμίδη Ιωάννη & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 31-08-2013.

4.Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης-αντιστήριξης τμήματος κεντρικής διώρυγας  2Δ  πεδιάδας  Αχέροντα», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.

5.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

6.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

7.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

8.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση συνδετήριων οδών με εθνική οδό Ιωαννίνων – Άρτας στην είσοδο της πόλης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

9.Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη Χ.Θ. 13+600», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

10.Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάμενης γέφυρας τριών ανοιγμάτων επί του ποταμού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00 με ΦΠΑ.

11.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Δ. Μεταμόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2013.

12.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου «Κολώνας Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-07-2013.

13.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ιτέας», προϋπολογισμού  € 30.000,00 με ΦΠΑ.

14.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιωτάδες – Τρίστενο (Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

15.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από εθνική οδό προς Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

16.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης επαρχιακής οδού – Κατασκευές ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

17.Έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.» από την εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου», για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς Δικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων».

18.Έγκριση του από 07-02-2013 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, το οποίο υπέχει θέση συμπληρωματικής σύμβασης, για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Ανάδειξη καταρρακτών στη θέση Μπάλτα – Ντι Στρίγκα του Δημοτικού Δάσους Ηλιοχωρίου Δήμου Τύμφης», αναδόχου Κοσμά Μπάμπαλη.

19.Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά»,  αναδόχου Κοιν/ξίας Τάση Γεωργίου - Βασιλείου Χριστιά.

20.Έγκριση δαπάνης για τη διάθεση μέσων διάσωσης, για τον εντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη στην περιοχή Παπίγκου του Δήμου Ζαγορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων.

21.Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης με ιδιωτικό συνεργείο και με επιστασία με προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, γέφυρας μπέλεϋ στο Σούλι του Δήμου Σουλίου, του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

22.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

23.Έγκριση του αριθμ. 5/14-06-2013 Πρακτικού (Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

24.Έγκριση ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη μελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος ELENA»,  προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.

25.Έγκριση προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

26.Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

27.Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, βάσει των αριθμ. 1732/2012 και 4841/2012 Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

28.Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του Προέδρου της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

29.Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου: α) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας», β) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας», γ) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Κακαβιάς» και δ) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Άρτας», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ έκαστο, και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των διαγωνισμών.

30.Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας, εγγράφων, δεμάτων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

31.Έγκριση συνέκδοσης με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, της ετήσιας έκδοσης «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

32.Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, σε ανάμνηση της επανάστασης των Καλαρρυτών και έγκριση σχετικών δαπανών.

33.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας  «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού Συνεταιρισμού Ανέζας», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

34.Κατάρτιση και έγκριση των της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και χειμάρρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

35.Κατάρτιση και έγκριση των της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

36.Κατάρτιση και έγκριση των της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

37.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-06-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Θεοδώριανα προς Θεσσαλία», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

38.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», αναδόχου Γρηγόριου Ματσούκα, ΕΔΕ, μέχρι την 31-10-2013.

39.Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώματος στη Χ.Θ. 7+500 (μετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόμου Δίστρατο – Φτέρη – Μακρύκαμπος», αναδόχου Ιωάννη Κάλλια ΕΔΕ, μέχρι την 31-07-2013.

40.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Δημαριό – Κομπότι (τμήμα Δημαριό – Λαπέϊκα)», αναδόχου Φώτιου Στεφάνου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 31-07-2013.

41.Έγκριση των Πρακτικών Ι/06-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) και ΙΙ/12-06-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.

42.Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 132ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από τον Τουρκικό Ζυγό, στις 30-06-2013 στην Π.Ε. Άρτας.

43.Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση σχετικών δαπανών.

44.Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης  (εκσκαφέας, φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό, αλατιέρα) για την για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός) από 13-03-2013, από έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1039/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/13-03-13 (ΑΔΑ: ΒΕΔΣ7Λ9-65Α) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

45.Έγκριση μετακίνησης του Οικονόμου Γρηγορίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης των φυτουγειονομικών ελεγκτών για τη διενέργεια των Επισκοπήσεων του έτους 2013, που θα πραγματοποιηθεί  την 20η  Ιουνίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

46.Τροποποίηση – ανάκληση της αριθμ. 11/338/03-04-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ακυρώθηκε εν μέρει, με την αριθμ. 5/1/03-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-04-2013 προσφυγή του Λιάνου Αναστάσιου, σχετικά με την συμμετοχή του στη δημοπρασία που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.

47.Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στον Δήμο Ηγουμενίτσας λόγω έντονων βροχοπτώσεων, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 44997/1896/15-05-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 15/551/21-05-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

48.Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την απομάκρυνση καμένου λεωφορείου από την Εγνατία Οδό, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 44991/1895/15-05-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 15/552/21-05-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

49.Έγκριση του Πρακτικού 2/13-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

50.Έγκριση του Πρακτικού 1/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων για το Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

51.Έγκριση του Πρακτικού Νο2/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

52.Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικού ποσού στον Τσάγκα Ηλία του Στέφανου που αφορά στην εκ παραδρομής καταβολή ποσού στην Εμπορική Τράπεζα, για την μεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 5104  η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

53.Έγκριση παράτασης απόδοσης του 196/2013 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

54.Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας.

55.Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για την προμήθεια θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων ενός (1) οδηγού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013.

56.Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος, κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

57.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-06-2013 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-Γκρίκα Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ.

58.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-06-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Επαρχιακή οδό Βρυσέλλα-Αετός του Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 76.000,00 με ΦΠΑ.

59.Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατεπείγουσες εργασίες αντικατάστασης τμήματος σωληνώσεων και ενός τριφασικού κυκλοφορητή στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 4.350,00 με ΦΠΑ.

60.Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμών του ανελκυστήρα της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 3.260,00 με ΦΠΑ.

61.Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες μεταφοράς  τοποθέτησης κατακορύφωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ενός σιδηροϊστού οδικού φωτισμού», προϋπολογισμού € 1.100,00 με ΦΠΑ.

62.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αμίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, μέχρι την 31-08-2013.

63.Έγκριση εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτημα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με αυτεπιστασία σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/2008, με τον μηχανικό εξοπλισμό και το εργατοτεχνικό προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας.

64.Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

65.Έγκριση των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για δράσεις δημοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 10.550,00 € με ΦΠΑ.

66.Έγκριση μετακίνησης μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

67.Έγκριση μετακίνησης του Τσαπάρα Αλέξιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα από 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2013 του Ε.Κ.Δ.Δ., με θέμα «Σχεδιασμός και εφαρμογή ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

68.Έγκριση μετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 20 Ιουνίου 2013 με θέμα «Μεθοδολογίες συστηματικών επισκοπήσεων των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

69.Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-06-2013 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

70.Έγκριση μετακίνησης των: Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ιωαννίνων, Βασιλικής Ηγουμενίδου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων και της Ρεγγίνας Ντούβαλη, υπαλλήλου της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάδοβα της Ιταλίας, για τη συμμετοχή τους στο 2ου Project Meeting που διοργανώνεται στις 26 και 27 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο του έργου «Adriatic Route for Thematic Tourism» με ακρωνύμιο «ADRIATIC-ROUTE» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

71.Κατάρτιση και έγκριση των της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.

72.Κατάρτιση και έγκριση των της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας οδών στο Δ.Δ. Ροδαυγής», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.