Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-03-11 16:15

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

με τα κάτωθι θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη

1)Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-02-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 2)«Ανάδειξη Παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου (1η Φάση από οικ. Γκόνη ως τον Ποταμό Λιμπούσδα)», προϋπολογισμού € 1.200.000,00 με Φ.Π.Α.

3)Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-02-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 4)«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη Χ.Θ. 32+500 (Κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού € 46.000,00 με Φ.Π.Α.

5)Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-08-2015.

6)Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εγνατίας Οδού προς Γραμμενοχώρια», αναδόχου εταιρείας «Δημοσθένης Βήχας & Σια Ο.Ε.», μέχρι την 09-08-2015.

7)Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.Δ. Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακκαβιά», αναδόχου εταιρείας «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 15-06-2015.

8)Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Στερέωση και αποκατάσταση νερόμυλου στο Δ.Δ. Κοπάνης», αναδόχου Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – ΚΟΣΜΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, μέχρι την 30-06-2015.

9)Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-06-2015.

10)Έγκριση του Πρακτικού 2/02-03-2015 (αποσφράγιση & έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», προϋπολογισμού 157.929,76 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου».

11)Έγκριση του Πρακτικού 2/02-03-2015 (αποσφράγιση & έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου», προϋπολογισμού 115.852,85 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy - Περιφέρεια Ηπείρου».

12)Έγκριση κατάργησης, τροποποίησης και ανάθεσης νέων δρομολογίων, για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2014 - 2015 και έγκριση δαπάνης.

13)Έγκριση παράτασης της σύμβασης, μέχρι την 30-09-2015, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρίας με την επωνυμία STRATIS EΠE, αναδόχου του έργου: “ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism" που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC.

14) Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

15)Έγκριση συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, προκριματικών Αγώνων για το 25ο Πανελλήνιο ατομικό σχολικό πρωτάθλημα Σκακιού Β.Δ. Ελλάδας και έγκριση σχετικών δαπανών.

16)Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το έτος 2015 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για τους ελέγχους του άρθρου 14 (1) του ν. 3460/2006 (Α΄ 105).

17)Έγκριση μετακίνησης της Ευγενίας Μπράτη, υπαλλήλου της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα για την συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με κωδικό 80025Κ15 και τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΣ GENDER EXPERTS», το οποίο θα διεξαχθεί από 16/03/2015 μέχρι 20/03/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

18)Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Ψημμένου Σωτηρίου, Νάστου Θεόφιλου, Ζώτου Παναγιώτη και Παπαδιαμάντη Βασιλείου, στη Θεσσαλονίκη, την 18/03/2015, προκειμένου να παρακολουθήσουν ημερίδα με θέμα «Διεξαγωγή ελέγχων από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

19)Έγκριση μετακίνησης στην Αθήνα, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρειας Ηπείρου, Σιαπλαούρα Αικατερίνης και Βράκα Ηλία για την συμμετοχή τους στην ημερίδα του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων με τίτλο «Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Ερεύνα και Προοπτικές» που θα πραγματοποιηθεί  στις 16 Μαρτίου 2015, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

20)Έγκριση μετακίνησης του Χριστοδούλου Κων/νου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 15 έως 16 Μαρτίου 2015 για τη συμμετοχή του, ως συντονιστής της ομάδας εργασίας του έργου, σε Meeting που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Cross-border Cultural Routes με ακρωνύμιο «Cult.Routes» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

21)Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Απριλίου - Δεκεμβρίου 2015, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.

22)Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015.

23)Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων (εκσκαφέας – φορτωτής – φορτηγό - χορτοκοπτικό κ.λ.π) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, καθαρισμός δρόμων, κοπή βλάστησης κλπ), και για τον καθαρισμό των παρακείμενων στο οδικό δίκτυο τάφρων και χειμάρρων από προσχώσεις και φερτά υλικά, από 19/11/2014 από ισχυρές τοπικές βροχοπτώσεις και έντονα φαινόμενα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4586/Φ300.09.ΜΙΜΟ/19.11.2014 (ΑΔΑ: 726Ε7Λ9-830) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

24)Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά και του Προϊσταμένου του Τμήματος Κτηνιατρικής Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Άρτας, κ. Άγγελου Μανώλη, στην Αθήνα, την 11-03-2015, για υπηρεσιακούς λόγους και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και του κ. Μανώλη, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

25)Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Μήλιου Θεοδώρου, στην Αλεξανδρούπολη, από 05 έως 07-03-2015, για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη-σεμινάριο με θέμα «Προετοιμασία και συντονισμός των κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών», που θα πραγματοποιηθεί την  06-03-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

26) Έγκριση δαπανών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Άρτας.

27) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

28) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015.

29) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 15520/461/04-02-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την μεταφορά ερπυστριοφόρου πυροσβεστικού οχήματος στην Π.Ε. Άρτας και επαναφορά.

30) Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για τον «Καθαρισμό φράγματος Ραγίου από φερτά υλικά λόγω θεομηνίας», βάσει της αριθμ. 135117/5079/18-12-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 40//1747/22-12-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

31) Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, βάσει των αριθμ. 17493/557, 17501/558, 17506/559, 17510/560, 17513/561, 17516/562 και 17518/563/09-02-2015, αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 5/196/19-02-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

32) Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων και καθιζήσεων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, βάσει των αριθμ. 21399/32) 732 & 21405/733/18-02-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 5/218/19-02-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

33) Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Κουτσοχρήστου Γεωργίας, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

34) Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

35) Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με ΤΑΧΙ-ΙΧ σχολικού έτους 2014-2015, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας.

36) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (μεταφορά υλικών από Αθήνα στην Ηγουμενίτσα για την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προμήθεια υλικών καθαριότητας).

37) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (τόνερς, μελάνια και μελανοταινίες) για εκτυπωτικές συσκευές {φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και τηλεομοιότυπα (fax)} για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

38) Έγκριση δαπανών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

39) Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, Έκθεσης Φωτογραφίας με τίτλο «Μνημεία αστρόφωτα», η οποία θα διαρκέσει από τις 16 Μαρτίου έως τις 16 Μαΐου 2015 και έγκριση σχετικών δαπανών.

40) Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 06 έως 08-03-2015, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

41) Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Θεσπρωτίας, Σοφίας Αθανασίου, στην Κέρκυρα την 06/03/2015, για να παραστεί ως μάρτυρας στο Εφετείο Κέρκυρας, για εκτίμηση της αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων του Νομού και έγκριση των σχετικών δαπανών.

42) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-02-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Αποχέτευση όμβριων στον Οικισμό Πετρίτσια - Μαργαρώνα», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.

43) Έγκριση των Πρακτικών Ι/25-02-2015 και ΙΙ/5-3-2015 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2015», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

44) Έγκριση αναβολής διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» (αρ. 2/2015 Διακήρυξη), συνολικού προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.

45) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων για έργα και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

46) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρεώσεως για τη μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το διάστημα από 1-9-2015 έως 31-03-2017.

47) Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

48) Έγκριση δαπανών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

49) Έγκριση δαπανών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.