Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-02-26 18:10

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

προκειμένου να προβεί στην επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 17-02-2014 συνεδριάσεως. Τα θέματα τα οποία αφορούν στο νομό μας και περιλαμβάνονται  στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

1) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

2) Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2014, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

3)Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

4)Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο ΤΕΙ Ηπείρου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με δικές του διαδικασίες, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Ηγουμενίτσα.

5)Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σαρμπάνη Χρυσούλας, στην Κοζάνη και τα Ιωάννινα, από 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2014 για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις», που υλοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο πλαίσιο της έναρξης του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και έγκριση των σχετικών δαπανών.

6)Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς Αμπέλια Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 84.000,00 με ΦΠΑ

7)Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την μίσθωση των δημοσίων ιχθυοτροφείων «ΒΑΤΑΤΣΑ» και «ΡΗΧΟ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.