Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-10-21 16:40

Την Τετάρτη 23-10-2013 και ώρα 9.30.συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-10-2013 συνεδριάσεως.

Τα θέματα τα οποία άπτονται του νομού Θεσπρωτίας είναι τα εξής:

1) Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», αναδόχου Αναστασίου Λιάνου ΕΔΕ.

2) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αυτογραφικών μπλόκ για έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νωπά οπωροκηπευτικά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας.

3) Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες παρεμβάσεις για την «Αποκατάσταση περιοχής Σπαθαραίων – Διαμόρφωση αποστραγγιστικού αύλακα», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 96551/3858/03-10-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 28/1227/04-10-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

4) Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες εργασίες καθαρισμού του φράγματος Καλαμά, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 95859/3825/02-10-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 29/1262/14-10-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5) Έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ.Δ. Ηγουμενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου»  αναδόχου εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», μέχρι την 25-12-2013.

6) Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ηγουμενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.»