Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-09-12 14:28

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία άπτονται του νομού Θεσπρωτίας τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-09-2013 συνεδριάσεως.

1. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – β’ φάση», αναδόχου Κ/ξίας «ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 19-08-2014.

2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

3. Έγκριση δαπάνης ποσού € 5.000,00 με ΦΠΑ για την δημιουργία και παραγωγή 1.000 DVD από την Π.Ε. Θεσπρωτίας και τον Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, (Σύνθεση-φωτογραφία-κείμενα κ.λ.π) για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στον κλάδο της  ιχθυοκαλλιέργειας και την προώθηση αυτού σε εμπορικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε τηλεοπτικά κανάλια.

4. Έγκριση δαπανών για α) ανταλλακτικά, επισκευές, συντήρηση των φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, β) περιφερειακές συσκευές (hardware) και αναλώσιμα Η/Υ και γ) λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (πολύμπριζα, μπαλαντέζες, κανάλια, σπιράλ), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

5. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/2013 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια εξοπλισμού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθμών στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.