Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου

2014-08-28 18:55

 Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 10.30 στην Παραμυθιά, η οικονομική

επιτροπή του Δήμου Σουλίου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς».

2) Διάθεση πίστωσης για: «Αποκατάσταση –συντήρηση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε Παραμυθιάς».

3) Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμοί ρεμάτων (Τ.Κ Γκρίκας ,Ψάκας)».

4) Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμοί ρεμάτων (Τ.Κ Κρυσταλοπηγής)».

5) Διάθεση πίστωσης για: «Κατασκευή παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης Παραμυθιάς».

6) Διάθεση πίστωσης για: «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτισμός εμποροπανήγυρης Παραμυθιάς».

7) Διάθεση πίστωσης για: «Ασφάλεια –φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης Παραμυθιάς».

8) Διάθεση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Παραμυθιάς.

9) Διάθεση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Αχέροντα.

10) Διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών ύδρευσης ,άρδευσης κλπ Δ.Ε Παραμυθιάς.

11) Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Παραμυθιάς.

12) Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αχέροντα.

13) Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Σουλίου.

14) Διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξοπλισμού (εργαλεία).

15) Έγκριση της αριθ. 739/2014 απόφασης Δημάρχου.

16) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας , κατά την εκδίκαση των ανακοπών και αναστολών κατά των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής του Δήμου.

17) Διάθεση πιστώσεων.