Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

2014-04-14 21:10

 

Την Μ. Τρίτη 15 Απριλίου στις 10:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,

της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης, σε  ότι αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας  τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 2ου Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του TOEB Βρυσέλλας Φιλιατών για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Βρυσέλλας Φιλιατών », προϋπολογισμού 5.400,00 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

2)Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή προβλήτας φόρτωσης υλικών λατομείου στη θέση «Στροβίλι» της Τ.Κ. Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι Λατομικές Επιχειρήσεις Ευθυμίου Τσιάλου. (εισήγηση: Τμήμα Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας).

3)Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μετεγκατάσταση οστρακοκαλλιέργειας (μύδια), δυναμικότητας 160 τόνων/ έτος , στη θέση «Κόλπος Νήσων Κούραμος», Λωρίδα Σαγιάδας, Π. Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Θωμάς Στασινός του Γερασίμου. (εισήγηση: Τμήμα Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας).