Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Hπείρου

2014-03-21 13:39

 

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00,  η Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου αναμένεται να προβεί στην επικύρωση των κάτωθι αποφάσεων σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας:

1)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ομαλών εκκινητών (soft starter 340 Kwatt) και αυτόματου ισχύος (400-800Α) αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Γλυκή – Γαρδίκι)», προϋπολογισμού: 24.600,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

2)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων τον δρόμο Παλαιόκαστρο - Καρβουνάρι»,προϋπολογισμού 614.980,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

3)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Φιλιατών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό - Σύνορα», προϋπολογισμού 1.558.140,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

4)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκτέλεση του έργου: «Περίφραξη γηπέδου Μαζαρακιάς», προϋπολογισμού 24.600,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

5) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσα-Δρέπανο-Αγιονάζι», προϋπολογισμού 614.900,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.