Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου

2014-08-26 13:43

Tην Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:30  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου προκειμένου να προβεί στην επικύρωση των αποφάσεων του 5ου Πρακτικού της Συνεδριάσεων της

Δύο (2) επί συνόλου έντεκα (11) είναι τα θέματα που αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας.

1) Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Φιλιατών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό - Σύνορα», προϋπολογισμού 500.000,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

2) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αύξηση δυναμικότητας (από 24 θέσεις 96 ατόμων σε 58 θέσεις 298 ατόμων) υφιστάμενης Δημοτικής τουριστικής κατασκήνωσης (Camping), εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση "Δρέπανο" του Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία «ΒΡΥΣΗΣ Δ.- ΖΩΤΟΥ Α. Ο.Ε.» (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).